« terug naar vorige pagina

Klachtenpagina Zwanenkamp

Klachten

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Uiteraard doen wij dagelijks ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Maar natuurlijk is het mogelijk dat er iets niet goed gaat of dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan heel graag weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. Het meest eenvoudig is wanneer u ons belt met uw klacht. Wij kunnen dan proberen telefonisch of via een afspraak tot een oplossing te komen.

Mocht u het lastig vinden te bellen dan kunt u ook een klachtenformulier invullen en bij ons afgeven. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. Wij nemen dan contact met u op om te proberen telefonisch of via een afspraak met u tot een oplossing te komen.

Blijft u hierna ontevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio waarbij wij zijn aangesloten. Mocht u uw klacht niet direct met ons wil bespreken dan kunt u rechtstreeks bij de Klachtencommissie Huisartsen terecht.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl

Website: www.skge.nl