« terug naar vorige pagina

Over ELCM

ELCM is de afkorting van Stichting Eerstelijns Centrum Maarssenbroek.

ELCM heeft tot doel: het bevorderen van de geïntegreerde eerstelijnszorg in Maarssenbroek. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de integratie van zorg ten aanzien van chronische ziekten.

Het initiatief tot oprichting van het ELCM is in 2009 genomen door de huisartsen van de Coöperatie Huisartsengroep Maarssenbroek (locaties Zwanenkamp, Pauwenkamp en Reigerskamp).
In 2011 hebben ook andere eerstelijns disciplines zich aangesloten bij ELCM.

Zilverenkruis en de andere zorgverzekeraars ondersteunen het ELCM als samenwerkingsverband.

 

KETENPARTNERS

ELCM bestaat momenteel uit de volgende eerstelijns ketenpartners die onderling nauw samenwerken en zich inzetten voor het verbeteren van de geïntegreerde eerstelijnszorg in Maarssenbroek:

 

ZORGPROGRAMMA’S

De ketenpartners van ELCM houden zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van zorgprogramma’s voor de (chronische) zorg.

Een zorgprogramma beschrijft de kwaliteits- en samenwerkingsafspraken die de ketenpartners hebben gemaakt met betrekking tot een bepaald ziektebeeld of veel voorkomende hulpvraag, bijvoorbeeld COPD. De zorg wordt afgestemd op de behoefte van de patiënt.

Elke discipline binnen ELCM handelt naar de standaarden van de eigen beroepsgroep en werkt aan een continue kwaliteitscyclus.

De zorgprogramma’s die worden geleverd:

  • COPD (chronische obstructieve longziekten)
  • Diabetes Mellitus
  • CVRM (cardiovasculaire ziekten)
  • Ouderenzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg

 

ORGANISATIE

Het bestuur van de Stichting Eerstelijns Centrum Maarssenbroek bestaat uit drie eerstelijnszorgverleners. De bestuursleden vertegenwoordigen alle aangesloten ketenpartners.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

– Dhr. E.  Stam, huisarts (voorzitter)

– Dhr. J.P. Boon, apotheker (penningmeester)

– Dhr. A. van Leeuwen, psycholoog (lid)

Het bestuur hanteert een reglement waarin de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van het bestuur staan beschreven en dat gebaseerd is op de gedragscode voor goed bestuur in de zorg

CONTACT

Stichting Eerstelijns Centrum Maarssenbroek
Zwanenkamp 379
3607SL Maarssen
Voor algemene vragen over ELCM kunt u contact opnemen met de praktijkmanager van ELCM

Ria van Egmond
email: r.vanegmond@elcm.nl