« terug naar vorige pagina

Organisatie ELCM

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

– Dhr. E. Stam, huisarts (voorzitter)

– Dhr. J.P. Boon, apotheker (penningmeester)

– Dhr. J. Jolink, fysiotherapeut (lid)

– Dhr. A. van Leeuwen, psycholoog (lid)

Het bestuur hanteert een reglement waarin de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van het bestuur staan beschreven en dat gebaseerd is op de gedragscode voor goed bestuur in de zorg