« terug naar vorige pagina

Pilservice – Apotheek

De anticonceptiepil kan zonder recept gehaald worden bij de apotheek. Om het nog eenvoudiger te maken voor u bieden wij onze Pil Service aan:

Hoe gaat de Pil Service in zijn werk?

U stuurt een email naar: pil@apotheekmaarssenbroek.nl
Hierin vermeldt u het volgende:

  • naam, adres en geboortedatum
  • welke pil u wenst te ontvangen en hoeveel strips
  • geeft u aan als de envelop niet door de brievenbus kan (bijvoorbeeld in verband met de aanwezigheid van huisdieren die de verpakking zouden kunnen beschadigen of jonge kinderen)
  • bankrekeningnummer (indien ouder dan 21 jaar)

Ouder dan 21 jaar?
Per 1 januari 2011 valt de pil niet meer onder de basisverzekering indien u ouder bent dan 21 jaar. Aan het einde van de maand ontvangt u van ons een factuur. Het bedrag van de factuur zal via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven worden. Afschrijving geschiedt tenminste 2 weken na ontvangst van de factuur. Voordat wij een incasso kunnen uitvoeren, hebben we uw toestemming nodig. Indien u uw rekeningnummer per email aan ons verstuurt beschouwen wij dit als een machtiging voor automatische incasso. U kunt ook een machtiging voor automatische incasso invullen in de apotheek. U kunt de automatische incasso elk moment stop zetten.