« terug naar vorige pagina

Privacy Statement – Apotheek

Privacyverklaring

Apotheek Maarssenbroek

Dit is de privacyverklaring van Apotheek Maarssenbroek. Wij verlenen u als klant graag onze dienstverlening. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat wij informatie over u vastleggen (in de apotheek en via de website) en soms ook delen met derden. Ons uitgangspunt is dat wij alleen de informatie gebruiken en verwerken, die noodzakelijk is om onze dienstverlening mogelijk te maken. Wij voldoen aan geldende wet en regelgeving, waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Apotheek Maarssenbroek respecteert de privacy van zijn patiënten en acht een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens van groot belang. In dit document leest u wat wij doen om zorgvuldig om te gaan met uw informatie en welke rechten u heeft.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12-04-2024

Gebruik van persoonsgegevens

Om u onze dienstverlening te bieden, registreren wij de volgende informatie:

 • Naam Adres Woonplaats-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Documentnummer ID
 • DigiD
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Polisnummer
 • Medische gegevens
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Zorgverzekeraar (voor declaraties)

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, voeren wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd.

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • het uitbesteden van het klaarmaken van de medicatie om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • het gebruikmaken van de diensten die wij op de website/app aanbieden:
  • het aanvragen van herhaalmedicatie
  • het stellen van een vraag;
  • inschrijven en het melden van een tip of klacht en het informeren van het verloop hiervan;
  • aanmelden voor de herhaalservice
  • opvragen van een actueel medicatieoverzicht
 • uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van ons apotheek informatie systeem;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening;
 • het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
 • het meten van onze cliënttevredenheid
 • het informeren van onze patiënten over het verloop van de levering van de geneesmiddelen
 • het verstrekken van de gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen
 • onderzoek gerelateerde doeleinden

Bewaartermijnen

Er geldt een wettelijke bepaling dat medische informatie 15 jaar bewaard moet worden. Facturen bewaren wij volgens de wet 7 jaar. En camerabeelden worden na 1 week verwijderd. Na deze termijnen zullen wij uw gegevens verwijderen.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt als:

 • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan het interne privacy beleid voor verwerking.

Het informatiesysteem van de apotheek is aangesloten op het informatiesysteem van de huisartsen in Maarssenbroek. Dit is in lijn met de WGBO en de AVG, die voorschrijven dat direct betrokkenen bij een behandeling de voor hen relevante informatie te allen tijden in moeten kunnen inzien, zonder dat daar vooraf toestemming van de patiënt voor nodig is. Daarnaast wisselen we gegevens uit met andere apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc.

Beveiliging

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen overeenkomsten gesloten ten aanzien van de bescherming van informatie.

Beveiligingsmaatregelen worden volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast om misbruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Google Analytics en Piwik Web Analytics cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en rapporten opstellen over de websiteactiviteit. Voor het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. Daarnaast maken wij tevens gebruik van Piwik Web Analytics, een systeem dat zich richt op het waarborgen van uw privacy bij het verzamelen van gegevens.

Voor de voorgaande onderzoekdoeleinden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Piwik gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Piwik niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan info@apotheekmaarssenbroek.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en diensten.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten en deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar info@apotheekmaarssenbroek.nl  of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0346-563469. Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma-vrij van 8:00-19:00.

Heeft u een klacht over de afhandeling hiervan? Of over de verwerking van uw informatie? Dan kunt u zich wenden tot de Klachten- en geschillenregeling van de KNMP (https://www.knmp.nl/producten/producten-diversen/klachtenregeling-en-geschillenregeling). Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke of met de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’. ’s-

 

Apotheek Maarssenbroek

Verwerkingsverantwoordelijke: Robin van der Klip

Telefoon: 0364-563469, Mail: info@apotheekmaarssenbroek.nl