« terug naar vorige pagina

Vergoeding geneesmiddelen – Apotheek

Veranderingen in medicijnvergoedingen
Vanaf 1 juli 2008 is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar niet meer al uw geneesmiddelen vergoedt. Van een geneesmiddel op doktersrecept dat door meerdere fabrikanten geproduceerd wordt, kan een verzekeraar bepalen dat het middel van de ene fabrikant wél, maar van een andere fabrikant níet aan u vergoed wordt. Dit zogenoemde preferentiebeleid houdt in dat uw zorgverzekeraar bepaalt dat binnen een bepaalde groep geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningswijze, alleen de goedkoopste (generieke) variant wordt vergoed aan patiënten.
Indien het medisch onverantwoord is dat deze variant gebruikt wordt, kan de apotheker in overleg met de huisarts en de zorgverzekeraar besluiten een andere variant af te leveren. Wanneer er geen sprake is van zo een medische noodzaak en u wilt toch het huidige merk geneesmiddel blijven gebruiken, dan moet u dit van deze verzekeraars volledig zelf betalen. Wilt u weten welke geneesmiddelen wel of niet worden vergoed, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Niet vergoed
Homeopathische middelen en medicijnen die u zonder recept kunt kopen, bijvoorbeeld bij de drogist, krijgt u niet vergoed van uw verzekeraar. U kunt zich wel bijverzekeren voor homeopathische middelen.
Medicijnen die gebruikt worden ter voorkoming van het oplopen van ziektes bij (verre) reizen worden niet vergoed.

Eigen bijdrage
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Medicijnen worden ingedeeld in groepen met dezelfde werking. Voor zo’n groep medicijnen, die onderling vervangbaar zijn, is een maximale vergoeding vastgesteld. Voor een duurder medicijn moet u dan bijbetalen. Deze eigen bijdrage sturen we per 01-01-2019 door naar uw zorgverzekeraar die de bijdrage aan u doorberekent tot een bedrag van €250 per jaar. Voor deze eigen bijdrage kunt u eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.

Verplicht eigen risico
Een verplicht eigen risico per jaar vervangt de no-claimregeling. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De zorg die vroeger buiten de no-claim viel (zoals consult bij de huisarts of verloskundige), valt ook niet onder het eigen risico.

Polis
Controleer in uw polis of er aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van medicijnen. Die voorwaarden kunnen gaan over de toepassing of administratieve voorwaarden.